ประเภทของไพ่นกกระจอก

ในเกมไพ่นกกระจอก 1 สำรับ จะประกอบไปด้วย ไพ่นกกระจอก 136 ตัว แบ่งได้เป็น 2 ประเภทคือ
1. ไพ่ชุดตัวเลข
2. ไพ่ชุดตัวอักษร 

ไพ่นกกระจอกชุดตัวเลข

ไพ่นกกระจอกแบบตัวเลข สามารถแบ่งได้เป็น 3 ชุด ชุดละ 9 ตัว คือ

ไพ่ชุดหมื่น

ไพ่ชุดเชือก

ไพ่ชุดเหรียญ

ไพ่นกกระจอกชุดตัวอักษร

ไพ่นกกระจอกแบบตัวอักษรสามารถแบ่งได้เป็น 2 ชุด คือ

ไพ่ชุดทิศ

ไพ่ชุดทิศ ทั้งหมด 4 ตัว (4 ทิศ เหนือ ใต้ ออก ตก)

ไพ่ชุดมังกร

มังกรมีทั้งหมด 3 ชนิด ได้แก่ ตง (มังกรแดง), แชฮวด หรือ ฮวดไช้ (มังกรเขียว) และแปะปั้ง (มังกรขาว) แต่ละชนิดมีอย่างละ 4 ตัว รวมทั้งหมด 12 ตัว

ชุดดอกไม้

มีพันธุ์ดอกไม้ด้วยกัน 4 พันธุ์ ได้แก่ พลัม กล้วยไม้ เก็กฮวยและไผ่ ชุดนี้ก็จะมีอักษรจีนเขียนกำกับไว้เช่นเดียวกัน แต่ละพันธุ์ไม้มีอย่างละ 1 ตัว รวมทั้งหมดมี 4 ตัวด้วยกัน ชุดพันธุ์ไม้นี้ผู้เล่นบางกลุ่มอาจจะไม่นับชุดนี้มาเล่น