พิธีเปิดอบรมกีฬามาจองขั้นพื้นฐาน โครงการเผยแพร่และพัฒนากีฬามาจอง ประจำปี 2565


สมาคมไทยมาจอง หนุน “มาจอง” ขึ้นแท่นกีฬาระดับชาติมุ่งสู่สากล พร้อมดันจัดแข่งขันเฟ้นหาสุดยอดนักกีฬา “มาจอง”

3 ก.ย. 65 พิธีเปิดอบรมกีฬามาจองขั้นพื้นฐาน โครงการเผยแพร่และพัฒนากีฬามาจอง ประจำปี 2565 ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้รับเกรียติจากท่าน ขจิต ชัชวาณิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร มาเป็นประธานในพิธีเปิด